EKİNYOLU VE GÖZER KÖYÜ KARAYOLU ÜST BÖLGESİ 18 MADDE UYGULAMASI 2 NOLU DÜZENLEME SAHASI PARSELASON PLANI

08.07.2024
EKİNYOLU VE GÖZER KÖYÜ KARAYOLU ÜST BÖLGESİ 18 MADDE UYGULAMASI  2 NOLU DÜZENLEME SAHASI PARSELASON PLANI

elediyemiz Encümeninin 03.07.2024 tarih ve 81 sayılı kararı ile Merkez Ekinyolu ve Gözer köyü sınırlarında kalan Ada:101 Parsel:6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33, Ada:197 Parsel:1-2, Ada:198 Parsel:1-2, Ada:223 Parsel:4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-23-26-27-29-30-32-34-35, Ada:403 Parsel:1 Ada:404 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 Ada:405 Parsel:1-2-3-4-5-6,Ada:406 Parsel:1, Ada:407 Parsel:1, Ada:408 Parsel:1,Ada:409 Parsel:1-2-3-4-5-6-7,Ada:410 Parsel:1-2, Ada:411 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Ada:412 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, Ada:413 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, Ada:414 Parsel:1 Ada:415 Parsel:1, Ada:416 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8 ve Parsel:1553 numaralı parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri söz konusu Encümen kararı ile onaylanmış olup, 30 gün süre ile askıya  asılmıştır.  Bahsi geçen taşınmazların parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanların ilan süresi içerisinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.