Seçim Vaatleri

Askeri Alanın Dönüşüm Projesi

Askeri Alanın Dönüşüm Projesi

Askeri Alan-1

  • Şehir merkezinin sıkışık bir durumda olmasından dolayı yeni ticari alanlar, konut alanları, farklı kavşak ve bağlantı yolları, park ve yeşil alanları ile diğer ihtiyaçlarında karşılanabileceği yeni yerleşim ve yaşam alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda ticari alan ve konut alanı başta olmak üzere 2 parçadan oluşan askeri alanın dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. Askeri alanla ilgili proje çalışmalarımız devam etmektedir.