Kurumsal Kimlik

# Diğer Kısımlar
Güncellenecek...
# Kurumsal Kimlik Klavuzu (PDF)
Kurumsal Kimlik Klavuzu
Kurumsal Kimlik.pdf

Kurumsal kimlik, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir.

Kurumun kendini temsil ve değişmez ifade etme şeklidir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl yapılması gerektiğini belirten sistemin vazgeçilmez öğesidir.

Kurumsal kimlik, kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belirli dönemlerde kurum yönetimi ve grafik tasarımcıların ortak çalılmasıyla değiştirilebilmesine rağmen, değişikliklerin uzun aralıklarla ve revizyonla sınırlı kalması halkla ilişkiler ve iletişim açısından kritik öneme sahiptir.

Kurumsal kimlik çalışmalarında sistemin temeli hiç süphesiz kurum logosu üzerine kuruludur. Logonun belirlenmiş standartlara göre kullanılması; renklerin ve fontların boyutlarının değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Bir bütün olarak Kurumsal Kimlik, kurumun iletişim yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının doğru algılanmasına katkıda bulunur.