EKİNYOLU KÖYÜ KAVŞAN MEVKİ KARAYOLU ALT BÖLGESİ 18 MADDE UYGULAMASI 1 NOLU DÜZENLEME SAHASI PARSELASON PLANI

06.06.2024
EKİNYOLU KÖYÜ KAVŞAN MEVKİ KARAYOLU ALT BÖLGESİ 18 MADDE UYGULAMASI 1 NOLU DÜZENLEME SAHASI PARSELASON PLANI

Belediyemiz Encümeninin 29.05.2024 tarih ve 73 sayılı kararı ile Merkez Ekinyolu köyü Ada:201 Parsel:16-17 Ada:253 Parsel:3-5-7-8 Ad:307 Parsel:1-2-3-4-5 Ada:308 Parsel:2-3-4-5-6-7-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Ada:309 Parsel:1-2-3-5-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-49 Ada:313 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ada:417 Parsel:3-4 Ada:418 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Ad:419 Parsel:1-2-3-4-5 Ada:420 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Ada:421 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Ada:422 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ada: 423 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-23 Ada:424 Parsel:1 Ada:425 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Ada:426 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Ada:427 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Ada:428 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 Ada:429 Parsel:1-2-3-4-5-6-13-14-15 Ada:430 Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8 Ada:433 Parsel:1-2 Ada:434 Parsel:1-2-3-4 Ada:435 Parsel:1 Ada:436 Parsel:1-2-3-4-5 Ada:437 Parsel:1 Ada:445 Parsel:1 numaralı parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesi işlemi için hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri söz konusu Encümen kararı ile onaylanmış olup, 30 gün süre ile askıya asılmıştır. Bahsi geçen taşınmazların parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ile ilgili itirazları olanların ilan süresi içerisinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerekmektedir.