Kurumsal-Zazaca

Kalite Hedeflerimiz

Kalite Hedeflerimiz
 1. Personelin hizmet kalitesini yükseltmek ve personeli sürekli eğitime tabi tutmak,
 2. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak,
 3. Çağdaş kent kriterlerine uygun planlama yapmak ve yapı kalitesini yükselterek şehre modern bir görünüm kazandırmak.
 4. Ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak,
 5. Su miktarını ve kalitesini artırarak, Avrupa Birliği ve Gıda Güvenliği kriterlerini yakalamak
 6. Kentin alt yapısını iyileştirmek, yeni projeler ve yatırımlar ile güçlendirmek,
 7. Park-Yeşil Alan sayılarını ve kalitesini artırarak, yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
 8. Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda temizlik ve katı atık hizmetlerini iyileştirmek, Katı ve Tıbbi Atık Sahasını tamamlayarak kullanıma açmak.
 9. Bilişim teknolojilerini kullanarak Belediyemiz hizmetlerini etkin ve verimli kılmak
 10. İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma hizmet kalitesini artırarak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek.
 11. Kentin ticari hayatına katkı sağlamak, bu amaçla meslek gruplarını ortak alanlarda buluşturma ve düzen sağlamak.
 12. Kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamak, kültür şehri olan Bingöl’ü tüm dünyaya tanıtmak,
 13. Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek,
 14. Spor alt yapı hizmetlerini iyileştirerek, her yaştan insanımızı sportif faaliyetlere katılmaya teşvik etmek
 15. Şehrin ihtiyacını karşılayacak modern bir mezarlık alanı oluşturmak,
 16. Belediye hizmetlerini halka tanıtmak ve yönetişimi etkin kılmak,
 17. Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak.
 18. Sokak hayvanlarını barınma parkı yaparak, hem hayvanların güvenliğini sağlamak hem de sağlıklı bir çevre oluşturmak,