Kurumsal-Zazaca

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız
 1. Çevre yönetimi ile ilgili yürürlükteki yasalar, tüzükler, mevzuatlar ve prensiplerin uygulanmasını sağlamak.
 2. Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler araştırılıp takip edilmesi.
 3. Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yapmak.
 4. İşyerinde (ve toplumda) eğitim ve katılım yoluyla çevre bilinci artırılmasını sağlamak.
 5. Önemli çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek.
 6. Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak.
 7. Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermek.
 8. İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla t doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek.
 9. Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek.
 10. Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek.
 11. Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği raporlama sistemi kurarak potansiyel işgücü kayıplarını azaltmak.
 12. Enerji ve doğal kaynaklarını verimli kullanılmak.
 13. Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağalamak.
 14. Kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamak.
 15. Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılmasını yaygınlaştırmak.
 16. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.