Kurumsal-Zazaca

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Bingöl Belediyesi olarak;

  • Hizmet sunduğumuz toplumumuza hizmet etmek ana gayemizdir. Halkımızın isteği ve ricası bizim için emirdir. Adilane, Kurumumuzun şartlarına uygun, Çevreye duyarlı, Kanunlara ve toplum kurallarına uymak şartı ile hizmet sunmayı ana gaye edindik.
  • Var olma nedenimiz olan halkımızın isteklerinin anlaşılması, doğru ve uygun çözümlerin sunulması amacıyla Bingöl Belediyesi’nin tüm birimlerinde görevli çalışanlarımızın Vatandaş Memnuniyeti bilincinde çalışması ana kuralımızdır.
  • Sunduğumuz hizmetlerde vatandaşımızın beklenti ve isteklerini karşılayabildiğimiz kadar kaliteli olduğumuzun, beklentileri karşılamak hatta aşmakla kalite düzeyimizi arttıracağımızın bilincinde bir çalışma azmi içerisinde olacağız.
  • Gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuş kalitemizi arttırmak amacıyla, sürekli gelişim ve eğitimlerle, hizmet sunabilme niteliklerimizi vatandaşın taleplerini en üst seviyede karşılayacak hale getirmek için çaba göstermekteyiz.
  • Kalitenin, Halkımıza sadece gülümsemek değil, halkımızın istek ve taleplerini karşılayarak yüzünü güldürmek olduğu bilincinde çalışmaktayız.
  • Katılımcı bir yönetişim anlayışıyla karar almak ve uygulamak, vatandaş memnuniyetini sağlamak,
  • Sosyal bir belediyecilik anlayışıyla kurumumuz yönetmek, Zamanın değerli olduğunu bilerek, Hizmette ben değil BİZ olma bilincini tüm çalışanlara aşılamak.