Kurumsal-Zazaca

Stratejik Plan

Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları nelerdir?

  1. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen politikalar
  2. Mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin belirlenen misyon ve vizyon
  3. Kaynakların orta ve uzun vadede belirlenerek etkin olarak kullanılması
  4. Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi
  5. Hesap verme sorumluluğuna dayalı olarak belirlenen hedef ve faaliyetlerin performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirilmesini yapmak.