Seçim Vaadun

Master Plan

Master Plan
  • Şehir planlaması konusunda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler belirleyeceğiz.
  • Şehir planları ve imar uygulamaları şeffaf olacak şekilde ilimizin uzun vadeli ihtiyaçları düşünülerek master plan yapılacaktır.