Mehmet Kadir Bozaba
Araştırma ve Geliştirme Müdürü
Mehmet Kadir Bozaba
Mehmet Kadir Bozaba
Araştırma ve Geliştirme Müdürü
Email:

Özgeçmiş:

Güncelleniyor...


Müdürlüğün Görevleri

  1. Belediyemiz toplam kalite anlayışı doğrultusunda, bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunmak, bu sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış denetimlerde en iyi sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlendirmek.                   
  2. Bingöl Belediyesinin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin arttırılması amacıyla üzerinde çalışılabilecek alanların belirlenmesi amacıyla Belediyenin görev sahasına giren konularla ilgili birim yöneticilerine proje teklifi sunmak, proje ekibini oluşturmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve uygulamaya geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlamak.
  3. Kamu hizmetleri ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırmak, gelişmeleri takip etmek, yapılan araştırmaları değerlendirerek, yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve Belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak.
  4. Bingöl Belediyesinde ARGE ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratmak, ARGE kültürünün kazanılması ve ARGE çalışmalarının belediye iş ve işlemlerindeki süreçlere katılmasını sağlamak.
  5. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla paydaşlık tesis etmek, proje öneri ziyaretleri gerçekleştirmek, ortak projeler geliştirmek veya iştirakçi olarak yer almak.
  6. Bingöl Belediyesinin doğrudan veya iç ve dış paydaşlarıyla birlikte ARGE hizmetlerine ilişkin hibe almaya yönelik projelerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak.
  7. Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında uzman kişi ve kuruluşlara proje yazdırmak veya yazılmış projeleri satın almak ve projeler konusunda sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak.
  8. Belediye personeli arasından, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerektiğinde yurt dışı kuruluşlardan gerekli vasıflara sahip; memur, uzman, teknik personel ve gönüllülerden oluşan insan kaynağı oluşturmak.
  9. Görev alanıyla ilgili olarak hizmet memnuniyeti belirleme çalışmaları gerçekleştirmek. h) Belediye Başkanı’nın vereceği ve mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemler yapmak.